Polityka prywatności serwisu internetowego

dostępnego pod adresem https://feniks.pesta.com.pl , wersja z dnia 2018-12-14

Co to jest polityka prywatności ?

Polityka prywatności to zbiór zasad i informacji, informujących użytkowników jakie dane zbieramy, jak je chronić, jak serwis https://feniks.pesta.com.pl zabezpiecza dane. W szczególny sposób dbamy o dane osobowe Naszych użytkowników i klientów, których ochrona jest dla nas bardzo ważna i w sposób szczególny strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).. Każdy użytkownik serwisu ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W celu zmiany podanych danych należy zalogować się do własnego konta w serwisie, pod adresem https://feniks.pesta.com.pl i w zakładce "Moje konto" skorygować podane wcześniej informacje.  W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie, mailowo lub tradycyjną drogą korespondencji. Wiadomości e-mail należy kierować na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Listy i tradycyjną korespondencję w formie papierowej na adres: Ludowy Klub Sportowy "FENIKS PESTA" Ul. Szkolna 2 73-110 Stargard (opłata wg. cennika właściwego operatora).

I Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://feniks.pesta.com.pl
 2. Właścicielem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Ludowy Klub Sportowy "FENIKS PESTA" Ul. Szkolna 2 73-110 Stargard NIP: 854-21-81-166 REGON: 812619171
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Właściciela serwisu to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tradycyjny adres korespondencyjny to "FENIKS PESTA" Ul. Szkolna 2, kod pocztowy 73-110 Stargard
 4. Właściciel jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

- Prowadzenie systemu newsletter

- Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych

- Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom

- Obsługa zapytań przez formularz

- Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów

- Prezentacja oferty lub informacji

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Właściciela serwisu

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Właściciel posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

4. Właściciel okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.

5. W celu ochrony danych Właściciel regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Właściciela do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

III Hosting

1. Serwis jest hostowany (czyli, technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Mirosław Rybkowski PESTA2 z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Gdańska 4F, NIP: 854-109-26-67, numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych ( RPT ) to 11042

IV Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

- firma hostingowa na zasadzie powierzenia

- operatorzy płatności

- upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony

- firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. zgodnie z ustawą o prowadzeniu  rachunkowości i rozliczeniach ).

3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

- dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących

- ich sprostowania

- usunięcia

- ograniczenia przetwarzania

4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych części Serwisu.

6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

V Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu, rejestracji inventów, usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VI Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Wynika to również bezpośrednio z obowiązującego na terenie Polski prawa telekomunikacyjnego. Dane te są wykorzystywane w celach administracyjnych dot. serwisu internetowego.

VII Informacje marketingowe

 1. Właściciel stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Właściciel nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Właściciel może  stosować techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Właściciela do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Właściciel może korzystać z piksela Facebook-a. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Właściciel nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

VIII Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

IX Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę ?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

- Edge

- Internet Explorer

- Chrome

- Safari

- Firefox

- Opera

Urządzenia mobilne:

- Android

- Safari (iOS)

- Windows Phone


Kontakt z Właścicielem serwisu i jednocześnie z Administratorem danych osobowych :

Ludowy Klub Sportowy "FENIKS PESTA"
Ul. Szkolna 2
73-110 Stargard
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. +48 601 412 901
Tel. / Fax.: +48 91 573 15 49

NIP: 854-21-81-166
REGON: 812619171

Bank PKO S.A.
I o/Stargard
56-1240-3901-1111-0000-4227-3866

 

Używamy plików cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione. Akceptuje treść polityki prywatności i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą Politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies, od tej strony i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych